Anunt concesiune

NR. 5617/18.07.2022

ANUNŢ

Primaria comunei Agăş, judeţul Bacău, cod poştal 607005, telefon/fax: 0234 38036, e-mail:primăriaagăş@yahoo.com, organizează în data de 17.08.2022 , ora 10.00, licitaţie publică deschisa, pentru concesionarea suprafeţei de 237 mp, teren aflat domeniul privat al comunei,in satul Agas (zona Colonie), in vederea construirii unui unui spatiu destinat activitatilor economice.

Redeventa anuala de concesionare (pret de pornire la licitatie) – 585,21 lei/an. Durata concesiunii este de 25 ani, cu posibilitatea prelungirii cu cel mult jumatate din perioada concesionata initial, numai cu acordul concedentului.

Documentaţia de atribuire se obtine de la sediul Consiliul Local al Comunei Agas, jud. Bacau, birou Urbanism, dupa depunerea unei solicitari in scris din partea personanei interesate, in vederea obtinerii documenatiei de atribuire si a caietului de sarcini. Solicitarea se va inregistra la registratura institutiei si va avea anexat in copie xerox dovada achitarii c/val documentatiei in suma de 100 lei. Documentatia de atribuire se va solicita de la sediul organizatorului cu cel putin doua zile inainte de termenul final de depunere al ofertelor, respectiv 17.08.2022. Taxa de participare la licitatie = 100 lei/ofertant.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 17.08.2022, ora 9.00 la serviciul Urbanism al Primariei Agăş, participanţii putând depune o singură ofertă.

Şedinţa publică de deschidere a ofertelor, va avea loc la sediul Primariei Agăş, în data de 17.08.2022, ora 10.00. 

Pentru soluţionarea litigiilor vă puteţi adresa la Judecătoria Moineşti, judeţul Bacău.

Relaţii suplimentare la telefon numărul 0234.382036.

Primar,

Merlusca Doru